Proč studovat andragogiku?

• Andragogika je vědou o výchově a vzdělávání dospělých. Naučíte se zjistit, co se potřebují učit ostatní dospělí a jak jim toto přání nebo potřebu splnit.

• Je to interdisciplinární obor, díky němuž se naučíte mobilizovat lidský potenciál v širokém smyslu slova, nejen v oblasti vzdělávání dospělých.

• Díky andragogice se také naučíte pečovat o dospělé v problémových uzlech životní dráhy.

• Andragog je schopen účinně zasáhnout v problémových situacích, s nimiž se lidé potkávají jak v práci, tak v mimopracovním životě.

• Andragogika učí poradit a pomoci s personálním rozvojem jedince, nejen v oblasti učení a vzdělávání.

• Očekáváte od studia víc? Zapojte se do studentských aktivit na katedře. Možností je mnoho: od katederního časopisu Kapsa  přes studentské grantové soutěže až po účast na konferencích – a to nejen tady v Olomouci.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Rozvíjíme naše originální pojetí integrální andragogiky, které je zaměřeno nejen na oblast vzdělávání dospělých, ale dovoluje našim absolventům účinně pomáhat lidem v řadě životních situací.

• Andragogika je součástí jednoho z největších sociálně-vědních pracovišť v České republice: Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci.

• Dostanete se přímo ke kořenům oboru: jsme nejstarším andragogickým univerzitním pracovištěm v České republice.

• Studenti se u nás naučí tvůrčím způsobem řešit nejrůznější praktické i teoretické otázky související s oborem. Výsledky práce našich studentů nevedou jen k získání diplomu, ale jsou oceněny třeba i v rámci republikových soutěží HR AWARDS.

• Praxe je u nás součástí studia. Uskutečňujeme projekt YoungPower, který je zaměřen na propojování světa praxe se studentským životem.

• Díky projektu YoungPower získáte podporu při hledání a získávání praxe a při následném uplatnění na trhu práce. Navíc naši absolventi často hledají své budoucí kolegy mezi našimi studenty.

• Naše katedra má síť zahraničních partnerských univerzit, kde můžete strávit semestr studiem,  ale i sbíráním neopakovatelných zkušeností a zážitků.

• Můžete si volit, jestli denní či kombinované studium andragogiky.

• Volba specializace v andragogice neomezuje, můžete si vybrat i pak, záleží jen na snaze a vášni.

• Zapojte se do dalších aktivit: můžete dobrovolničit a naučit se projektovat charitu, proto u nás pravidelně pořádáme akci Noc venku.

• Půjdete-li studovat do parku v blízkosti fakulty, možná tam najdete seminář, který se nekoná v učebně...

• Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

Co u nás můžete studovat?

• V bakalářském prezenčním studiu u nás můžete studovat andragogiku v povinné kombinaci se sociologií. Důvodem je to, že pro andragogy je důležité vědět, co se děje ve společnosti a co lze díky andragogice měnit.

• Andragogiku lze studovat v bakalářském kombinovaném studiu jako jednoobor – toto studium je zvlášť vhodné pro pracující, osoby na rodičovské dovolené nebo pečující o osobu blízkou.

• Sociální práce je dalším oborem, který nabízíme v bakalářském jednooborovém studiu v kombinované formě. Studium tohoto oboru naplňuje podmínku odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem o sociálních službách.

• V magisterském studiu lze andragogiku studovat v kombinované formě jednooborově, v prezenční formě v povinné kombinaci se sociologií nebo kulturní antropologií.

• Aktuální informace o oborech a jejich kombinacích najdete na webové stránce univerzity.

Co pro to musíte udělat?

• Bez podání přihlášky to nepůjde! Uděláte to jednoduše na webu.

• V květnu se zastavíte u nás v Olomouci, absolvujete  test obecných studijních předpokladů a ke studiu budete přijati na základě výsledku u tohoto testu.

• Uchazeče o magisterský titul v denním studiu andragogiky zveme k nám na katedru, a budeme si povídat. O plánech, které máte, o nás, o tom, co od nás očekáváte a taky o tom, co očekáváme my.

• Potřebujete podrobnější informace? Najdete je zde na webu fakulty.

 

 

• Jako náš absolvent/ka se neztratíte především jako vzdělavatelé dospělých.

• Naši absolventi mohou pracovat jako lektoři, trenéři, koučové, personalisté a HR manažeři.

• Absolventi sociální práce jsou odborně způsobilí pro výkon povolání sociálního pracovníka s souladu se zákonem o sociálních službách.

• Uplatnění najdete i jako pracovníci v personálních agenturách, poradci v oblasti řízení lidských zdrojů, plánovači personálního rozvoje a kariéry.

• Uplatníte se však také jako pracovníci ve veřejné správě, mediátoři, výzkumníci či učitelé na různých typech škol a vzdělávacích institucí.

Kde se uplatníte?
Kdo vás bude učit?
Naděžda Špatenková

vyučuje psychologické disciplíny, např.  základy psychologie, psychologii dospělých sociální psychologii, ale také gerontagogiku a další témata, jako problematiku zdraví a nemoci apod.

Miroslav Dopita

učí kromě dalších i v kurzech Úvodu do studia andragogiky, Sociologie podniku a Sociologie výchovy.

Vít Dočekal

zabývá se teoretickou andragogikou a problematikou vzdělávání dospělých, zkušenostním učením a evaluací vzdělávání. Potkáte jej v kurzech Úvodu do andragogiky, Andragogického výzkumu nebo v Andragogickém prosemináři.

Dušan Šimek

potkáte jej v klíčových kurzech Andragogika a Andragogický proseminář!

Eva Klimentová

zabývá se teoriemi a metodami sociální práce se zaměřením na individuální práci případovou, sociální prací s klienty se zdravotním postižením a problematikou vzdělávání stávajících sociálních pracovníků. Vyučuje kurzy Sociální práce, Andragogické praxe a Sociální politiky.

Jana Poláchová Vašťatková

vyučuje kurzy zaměřené na metody sociálně vědního výzkumu v andragogice, přednáší o projektování vzdělávacích aktivit a evaluačních technikách či o školském managementu.

A další...
Možnosti studia v zahraničí

Během svého studia na naší katedře můžete v rámci programu Erasmus+ vycestovat na několik zahraničních univerzit: